7 - 9 Kasım 2024 TÜYAP İstanbul
Fuar ve Kongre Merkezi
7 - 9 Kasım 2024 TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi

Şarj ağı lisanslarında yeni başvurulara 3 yıl sınırlaması getirildi

Anasayfa

Şarj ağı lisanslarında yeni başvurulara 3 yıl sınırlaması getirildi

Lisansı iptal olan şirketlerin yöneticilerine yönelik sınırlama getirildi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile sağladığı Şarj Ağı İşletmeci Lisansı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin yönetimlerinde yer alan kişiler için yeni başvurular için üç yıl sınırlaması getirildi.[1]

Yapılan değişikliğe göre bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu şirketlere, önceki şirketlerinin lisanslarının iptal olmasından itibaren üç yıl boyunca lisans verilmeyecek.

Buna yönelik olarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Şarj Hizmeti” başlıklı 5’inci ek maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik şu şekilde oldu;

a) Şarj ağı işletmeci lisansı için, lisans verme şartları, lisans süresi, tadili, bedeli, sona erdirilmesi, iptali, lisansta yer alacak hususlar, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması, lisansın verilmesine ve lisans faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak sayısal sınırlamalar, şarj istasyonlarının yaygınlığı dikkate alınarak istasyon kurma zorunluluğu da dâhil olmak üzere ticari ve teknik zorunluluklar dâhil özel şartlar belirleyebilir. Bu fıkra hükmü dairesinde ilgililerden tahsil edilen lisans işlemleri ile ilgili tüm bedeller Kuruma gelir kaydedilir.”

Maddeye 6’ıncı fıkra olarak eklenen bölüm de şu şekilde oldu;

“(6) Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.”