Şarj ağı işletmecilerinin lisanslarına yönelik hükümler getirildi

Anasayfa

Şarj ağı işletmecilerinin lisanslarına yönelik hükümler getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklemeler yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile Şarj ağı işletmecilerinin ödeyecekleri de dahil olmak üzere yıllık lisans bedellerine yönelik hükümler getirildi.

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile kanunun “Kurumun gelirleri, mal ve varlıkları” başlıklı 10’uncu maddesinin ilk fıkrasında değişiklik yapılarak, kurumun gelir kalemleri arasına şarj hizmeti de dahil edildi. Değişiklik ile getirilen ilgili ibare şu şekilde oldu;

Kurumun elektrik piyasası ve şarj hizmeti ile ilgili gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur:”

Bununla birlikte aynı bende eklenen aşağıdaki paragraf ile yıllık lisans bedellerine yönelik hükümler belirlendi;

(a) alt bendindeki yıllık lisans bedelinin mükellefi lisans sahibi tüzel kişilerdir. Yıl içerisinde uygulanacak yıllık lisans bedeli, Kurulca belirlenerek bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. Yıllık lisans bedellerinin süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen bu tutarlar Kurumun bildirimi üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.”